Mazda Odyssey Warszawska Liga Żeglarska

Cel Mazda Odyssey Warszawskiej Ligii Żeglarskiej

Organizatorom przyświeca cel promocji żeglarstwa sportowego jako sportu dla wszystkich, wyłonienie zwycięzców Warszawskiej Ligi Żeglarskiej, promocję załóg i integrację uczestników zgłoszonych do regat. Liga odbywa się pod patronatem PZŻ oraz radiowej Trójki.

Image
Image

TERMINARZ

Regaty odbywają się podczas czterech weekendowych rund. Łącznie 8 dni regat i 2 dni treningów.

 • Runda 1: 19 - 20 czerwca           
 • Runda 2: 10 - 11 lipca       

 • Runda 3: 28 - 29 sierpnia
 • Runda 4 (finał): 25 - 26 września

Ramowy plan dnia każdej rundy:
Sobota

 • 09:00 odprawa sterników
 • 11:00 - 16:00 regaty
Niedziela

 • 10:00 odprawa sterników
 • 11:00 - 15:00 regaty
 • 16:00-17:00 podsumowanie rundy (rozdanie nagród dla zwycięzców rundy, integracja)

WYNIKI,  ZGŁOSZENIA

Akrtualna klasyfikacja Mazda Odyssey Warszawska Liga Żeglarska po I rundzie:
1. Wojskowa Akademia Techniczna
2. Odyssey Sailing Club 1
3. Sportowa Trójka
4. Legia Schools
5. FRAM
6. Odyssey 2
7. Odyssey 3

Zgłoszenia zespołów do ligi w tym momencie mogą odbywać się jedynie w trybie indywidualnym.
Dodatkowe informacje udzielamy drogą mailową (info @ sailinglegia.pl) lub telefoniczną pod numerem: 606610529.
W Lidze startuje minimum 4, maksymalnie 12 zespołów.

Image

BAZA REGAT

Bazą regat jest obiekt Sailing Legia przy ul. Warszawskiej 31A, Zegrze Południowe.

Na terenie bazy znajduje się bezpłatny parking dla uczestników regat.

Obok bazy znajduje się Hotel 500 Premium, oferujący zakwaterowanie i usługi gastronomiczne.

Image

ŁODZIE I ŻAGLE

 • Regaty są rozegrywanena jachtach Skippi 650.
 • Organizatorzy regat zapewniają 6 jachtów.
 • Jachty są wyposażone w żagle: grot, fok i genaker.
 • Jachty przydzielane są na zasadzie losowania.
 • Jachty w czasie regat będą serwisowane przez Organizatora.

PRZEPISY

Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PRŻ) World Sailing edycji 2017-2020 wraz z zastosowaniem dodatku Q, oraz instrukcją żeglugi dostępną przed rundą w biurze regat.

Warszawska Liga Żeglarska ma format wyścigów flotowych z podziałem na dwie fazy: eliminacyjną i finałową. Faza eliminacyjna odbędzie się podczas Rund 1-3. Faza finałowa odbędzie się podczas Rundy 4. Załogi w każdej fazie są podzielone na grupy zgodnie z rozpiską.

Trzy pierwsze rundy będą fazami eliminacyjnymi, a czwarta runda będzie finałową, gdzie miejsce z eliminacji traktowane jest jako jeden wyścig finałów.

Image

SŁOWNIK

Runda – jeden z czterech weekendów, w który odbywają się regaty cyklu WLŻ.
Faza eliminacyjna – wszystkie wyścigi, które odbędą się w trakcie Rund 1, 2 i 3.
Faza finałowa – wszystkie wyścigi, które odbędą się w trakcie Rundy 4.
Grupa – flota 5 lub 6 jachtów(załóg) rywalizująca ze sobą w trakcie poszczególnych wyścigów regatowych w fazie eliminacyjnej lub finałowej. 
Załoga – grupa żeglarzy stanowiąca jeden zespół – maksymalnie 3-4 osoby na jachcie, maksymalnie 8 osób z możliwością zmiany składu startowego.
Zawodnik – członek załogi, zgłoszony do udziału w Warszawskiej Lidze Żeglarskiej w danej załodze.

PUNKTACJA

 

W regatach stosowany będzie system małych punktów.

 • 1. miejsce – 1 pkt
 • 2. miejsce – 2 pkt
 • 3. miejsce – 3 pkt
 • 4. miejsce – 4 pkt
 • 5. miejsce – 5 pkt
 • 6. miejsce – 6 pkt
 • DSQ, DNF, DNS – 7 pkt

Na wynik załogi składa się suma punktów z wszystkich rozegranych wyścigów, niezależnie od liczby wyścigów regatowych.

Faza eliminacyjna:
W wyniku uwzględniane będą wszystkie wyścigi (bez odrzutek)


Faza finałowa (podczas rundy 4):
W wyniku uwzględniane będą wszystkie wyścigi z rundy finałowej (bez odrzutek) oraz miejsce z fazy eliminacyjnej (jako jeden wyścig).

Zwycięzcą cyklu będzie załoga, która zgromadzi łącznie najmniejszą liczbę punktów we wszystkich wyścigach rundy finałowej.
Zwycięska załoga otrzyma tytuł „Mistrz Warszawskiej Ligi Żeglarskiej 2021”.

Image
Image
Image
Image

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W lidze wystartuje maksymalnie 12 zespołów. Dokładny opis: w prezentacji WLŻ
 • Zgłoszenia do udziału w Lidze będą przyjmowane wg. kolejności zgłoszeń.
  - Po otrzymaniu opłaty wpisowej organizator podpisze wystawi rachunek/fakturę. 
 • Sternicy ani załoganci nie muszą posiadać uprawnień żeglarskich.
 • Liga ma charakter amatorski. Sternikiem jachtu nie może być wyczynowy zawodnik z Kadry Narodowej PZŻ.
 • Do udziału w lidze organizator zaprasza reprezentacje klubów, firm oraz załogi złożone z grupy znajomych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Organizator oferuje możliwość skorzystania z pomocy żeglarza Sailing Legia jako członka załogi lub trenera.
 • Każdy zespół może zgłosić kadrę maksymalnie 8 zawodników na poszczególne regaty.
 • Załoga na jachcie składa się z 3-4 osób w tym sternik.
 • Dopuszcza się zmiany w załogach pomiędzy wyścigami. 
  - Liczba zgłoszonych zawodników dla jednej załogi to maksymalnie 8 osób.
 • W załogach mogą następować zmiany zawodników.
 • Zawodnicy nie mogą zmieniać załóg w trakcie całej tegorocznej edycji Warszawskiej Ligi Żeglarskiej, chyba, że zgodę na to wyrazi sędzia główny oraz przedstawiciel organizatora.

ŁODZIE I ŻAGLE, UBEZPIECZENIE

 • Regaty zostaną rozegrane na jachtach Skippi 650.
 • Organizatorzy regat dostarczą po 6 jachtów na każde regaty.
 • Jachty są wyposażone w żagle: grot, fok i genaker.
 • Jachty przydzielane są na zasadzie losowania.
 • Jachty w czasie regat będą serwisowane przez Organizatora. 
 • Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestników, a także OC i Casco jachtów.
 • Polisa zawiera udział własny w wysokości 400 EUR. Każda załoga odpowiada sama z uszkodzenia do wysokości udziału własnego na podstawie oświadczenia podpisywanego przed każdymi treningami i regatami. 

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Uczestnicy regat są zobowiązani do zachowania wszystkich zasad bezpieczeństwa na jachcie.

Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność́. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w przypadku kontuzji bądź́ utraty zdrowia, przed, w czasie trwania lub po regatach.

MEDIA I PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego

wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych produkcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

Organizator ma prawo umieścić na łodziach w czasie wyścigów kamery foto/video lub operatora z kamerą.

Liga odbywa się pod patronatem PZŻ

Image

ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest Sailing Legia sp. z o.o.
Sekcja żeglarska Legii Warszawa
Kontakt do organizatora: Jerzy Mieńkowski 606 610 529
Email: jurek @ sailinglegia.pl
Image

Kontakt

Telefon: 606 610 529
Email: jurek @ sailinglegia.pl
Strona internetowa: www.sailinglegia.pl oraz www.warszawskaligazeglarska.pl